تازه های ذیحسابی

همایش وکارگاه آموزشی معاونین پشتیبانی و بودجه اداره کل محیط زیست کشور در استان شیراز

همایش وکارگاه آموزشی معاونین پشتیبانی و بودجه اداره کل محیط زیست کشور در استان شیراز

چکیده سخنرانی جناب آقای دکتر حاجی نژادی در همایش وکارگاه آموزشی معاونین پشتیبانی و بودجه اداره کل محیط زیست کشور در شیراز (آبان 1402)


 

چکیده سخنرانی جناب آقای دکتر حاجی نژادی در همایش وکارگاه آموزشی معاونین پشتیبانی و بودجه اداره کل محیط زیست کشور در شیراز (آبان 1402)


ایشان ضمن تشکر از معاونت محترم توسعه مدیریت ،حقوقی وامور مجلس مبنی بر برگذاری جلسات فوق که ماهیت کارگاه آموزشی دارند ونیز تشکر از اداره کل محیط زیست شیراز به دلیل میزبانی مناسب همایش،  به تشریح موارد مهم آیین نامه خدمات مشاوره و نیز آیین نامه اموال دولتی پرداختند.
ایشان قبل از برگذاری دوره آموزشی ضمن اعلام خرسندی از جذب کامل اعتبارات طرح 1401 از معاونین محترم سازمان خواست که ضمن تسریع در تعریف پروژه های کاری در خلال سال مالی از موکول کردن انجام مناقصات و قرارداد ها ونیز ابلاغ اعتبار در هفته های پایانی مهلت قانونی خودداری نمایند.


وی سپس به تشریح و توضیح مسائل ذیل پرداختند که چکیده ای از آنها اشاره میشود:

 • شرح ماده 29 قانون برگذاری مناقصات موضوع بند (آیین نامه خدمات مشاوره)
 • استعلام ارزیابی کیفی    RFQ
 • درخواست پیشنهاد       RFP ارزیابی فنی، مالی بین مشاوران

قرارداد ها مناقصات
 
 • پیش فراخوان مناقصات با حضور مقام تشخیص، ذیحساب و واحد درخواست کننده برگزار ودر این جلسه روش برگذاری معامله، منابع، شرایط عمومی واختصاصی، نوع تضمین و ....مشخص می شود.
 • خرید، خدماتی، حمل ونقل (یک مرحله ای) و مشاوره ای، پژوهشی (دو مرحله ای) شامل ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی میگردد.
 • قراردادهای پژوهشی پس از اخذ مجوز دانشگاه از فرمت استاندارد (تیپ همسان) سازمان برنامه استفاده شود
 • ضمانت های بانکی با فرمت مصوب  بانک مرکزی اخذ شود
 • درقراردادهای بالاتر از 10 برابر نصاب معاملات بزرگ میبایست صورتهای مالی ارائه شود
 • مناقصات ، خریدهاو کلیه معاملات از طریق سامانه ستاد انجام گردد
 • پیش نویس قراردادها توسط همکاران حقوقی،بودجه، مالی و.... بررسی وپاراف شود
 • قراردادها در پایگاه ثبت مناقصات و قراردادهای سازمان برنامه ثبت شود
 • مراحل پرداخت در چند مرحله تعریف شود و قسط آخر سپرده بیمه در قبال اخذ مفاصا حساب بیمه میسر می باشد
 • امور تصدی گری،تاسیسات، IT، حمل ونقل، خدمات(قراردادها) سعی شود برون سپاری گردد.

مشاوره :
  به هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ای ،مهندسی مشاور،پژوهشی IT، آمایش سرزمین، برنامه ریزی آموزشی، طراحی،

مدیریت سیستم ها، مطالعات زیست محیطی،راه اندازی و پشتیبانی نرم افزاری، خدمات کارشناسی اداری،آموزشی حقوقی...... گفته میشود.

 
 • متن قرارداد همسان، موافقتنامه و شرایط عمومی قرارداد که به صورت همسان از طرف سازمان ابلاغ می شود رعایت گردد
 • در قرارداد دانشگاهها نامه رئیس دانشگاه برای ضمانت کافی است.
 • هیات انتخاب مشاور(مقام تشخیص،ذیحساب وکارشناسان واحد متقاضی 3 یا 5 نفر)

ایشان سپس به تمهیدات لازم توسط کارفرما برای واگذاری خدمات مشاوره اشاره کردند:

 • گزارش شناخت: شامل عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی طرح، اسناد فنی ونقشه ها ، مدارک، فهرست مهمترین مقررات ، بخشنامه ودستورالعمل های مربوطه.
 • شرح کلی خدمات: هدف و محدوده طرح ، اطلاعات پایه، مبانی، اصول ومعیارها واستانداردهای مورد نظر کارفرما،خروجی های مورد نظر ونتایج مورد نظر شامل اطلاعات، نقشه ها یا گزارش ها.
 • تهیه فهرست بلند: فراخوان مشاوران دارای صلاحیت از طریق انتشار آگهی، مراجعه به فهرست مشاوران دارای صلاحیت موجود و انتخاب 12 مشاور.

ارزیابی کیفی مشاورانتعیین معیارهای اریابی کیفی و وزن آنها، تعیین حداقل امتیاز قابل قبول، تهیه استعلام ارزیابی کیفی، توزیع استعلام ارزیابی کیفی ودریافت پاسخ آن، امتیاز

دهی و انتخاب 3 تا 6 مشاور (فهرست کوتاه) معیارها می تواند شامل تجربه، ارزیابی کارفرمایان قبلی و ساختار سازمانی باشد.


ارزیابی فنی مشاوران

روش شناسی/متدولوژی: شرح تفضیلی خدمات، نحوه تضمین کیفیت، روش مدیریت اطلاعات،نظام مستند سازی و گزارش دهی ،کارکنان کلیدی

موثر(تحصیلات،آموزش،سوابق...)سایر معیارها(با توجه به پروژه و به تشخیص کارفرما) از معیارهای فنی ارزیابی میباشدوی سپس به روش های انتخاب مشاوران را تشریح که خلاصه آن به شرح ذیل است:


روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS):  بر اساس کمترین قیمت تراز شده


روش انتخاب بر اساس کیفیت (QBS):  کارهای پیچیده و دارای حوزه کار نامشخص اجتماعی ،اقتصادی، زیست محیطی


روش انتخاب براساس بودجه ثابت:  قیمت مربوطه به هزینه خدمات توسط مرجع صلاحیتدارتعیین و محدود به مبلغ معین می باشد.


روش انتخاب تک گزینه ای:  بدون وابستگی به فرآیند ارزیابی کیفی،فنی و مالی انتخاب می شودو در موارد ذیل انجام می گیرد
 • ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه ای در چارچوب موضوع قراردادقبلی به مشاوره ای
 • ارجاع خدمات نظارتی به مشاوره ای که خدمات طراحی همان پروژه را قبلا انجام داده
 • ارجاع خدمات جنبه مطالعات
 • تهیه و تدوین ضوابط ، استانداردها ومعیارها
 • بروز حوادث قمری
 • عدم امکان خرید خدمات مشاور با استفاده از سایر روش ها بر اساس گزارش توجیهی کارفرما
 • در کارهای پژوهشی که در آن حق تالیف  وبا ثبت اختراع باشد
 • ارجاع خدمات مشاوره حقوقی برای قراردادها
 • ارجاع خدمات نگهداری، پشتیبانی نرم افزار به مشاوره ای که قبلا آن را طراحی کرده
روش براساس تعرفه:  نحوه و میزان حق الزحمه مشاور کاملا بر اساس ضوابط و دستور العمل ها  تعیین شده لذا انتخاب مشاور طی فرآیند رقابت کیفی و فنی انجام می پذیرد.

دکتر حاجی نژادی سپس در ارتباط با قراردادهای نرم افزاری به نکات ذیل اشاره کردند:


 • نرم افزارهای جزئی، قراردادهای نگهداری و پشتیبانی از محل اعتبارات هزینه ای و قراردادهای طراحی سفارش که عمده از فصل سوم تملک پرداخت میشود.
 • شناسه نرم افزار، تائیدیه صلاحیت،گواهینامه افتا از الزامات قراردادهای IT  است
 • به یکپارچه سازی سامانه ها و نرم افزارهای مالی،اداری ، کارگزینی، اموال و انبار (قبض و حواله) توجه لازم صورت گیرد
 • دعوت از شرکت های پیشرو در ارائه نرم افزارهای به روز جهت معرفی
 • در حال حاضرسیستم خزانه داری واحد TSA به صورت  آنلاین موجودی حسابها را رصد می کند لذا پروژه ها در اسرع وقت انجام شود
 • دستگاهها اجرای می بایست در سامانه مودیان ثبت نام و تمام هزینه ها را ثبت نمایند (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)

ضوابط اجرایی

 
 • مزایای رفاهی جانبی به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است لذا می بایست مفاد آن رعایت گردد
 • حذف 1% مدیریت سبز ارتقاء بهره وری، اجازه هزینه های بهداشتی ، فرهنگی و ورزشی محدود
 • تکالیف قانون بودجه  امسال شامل :  قانون تحکیم خانواده و جوانی جمعیت، 1% پژوهشی،1% صدا وسیما، 1% فرهنگ ایثار و شهادت و نیز 1%امنیت شبکه و زیر ساخت ها سایبری (هزینه ای یا تملک) می باشد که همچنین دستگاههای اجرایی می توانند حداکثر 1% از اعتبارات تملک را خود جهت پدافند قیر عامل با هماهنگی سازمان مربوطه هزینه نمایند.

طرح
 • نیازها و خواسته ها به درستی به ستاد منتقل تا اصلاح و جا به جای ابلاغی موجب بروز مشکل نشود
 • رعایت شرح موافقتنامه (شرح پرژه ها، فصول، توضیحات)
 • درخواست گزارش عملکرد طرح
 • اعلام به موقع گزارشات ماهانه و رصد امورات مالی و اعلام به مسئولین بالا دست

درآمدها
 • ارسال به موقع گزارشهای درآمد ها، محقق شدن درآمدها و ارسال تائیدیه ها
 • ارائه گزارش خزانه داری از درصد های وصولی درآمد

   حقوق
 • اصلاح به موقع احکام کارگزینی
 • انتقال حساب های پرسنلی به بانک مهر جهت دریافت وام 300 میلیون با کارمزد 4%
 • در خصوص تعیین و تکلیف ارقام بلاتکلیف سنوات قبل از سال 90
 • سازمان مجاز به دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی از صندوق ملی محیط زیست نمی باشد

      وی سپس در ارتباط با آئین نامه  اموال دولتی مطالبی را ایراد نمودند که چکیده آن نوارد ذیل است:

        اموال منقول مصرفی:  که بر اثر استفاده جزئی و کلی از بین می رود.

      اموال منقول غیر مصرفی:  که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی به صورت مکرر بتوان استفاده کرد.

      اموال درحکم مصرفی:  در ظاهر با امول غیر مصرفی مشابهت دارد اما به لحاظ ماهیت یا ارزش متفاوت است(فهرست آن توسط وزارت دارایی ابلاغ

     میشود)


     اموال غیر منقول:  کلیه اسناد غیر منقول بایستی به وزارت دارایی ارسال گردد ودر جهت اخذ سند تک برگی دستگاه اقدام کنند، اطلاعات اموال غیر

     منقول در سامانه سادا ثبت و همچنین در صورت تخریب ویا تغییر کاربری یا تخریب در اثر حوادثی همچون (سیل،زلزله، حوادث غیر مترقبه و....موضوع

    به اطللاع وزارت دارایی رسانده شود


 
 • مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال دولت بر عهده دستگاه اجرایی وتحویل گیرنده اموال می باشد
 • ثبت و نگهداری اموال که به دولت اهدا می شود همانند سایر اموال می باشد
 • در صورت از بین رفتن مال، سرقت، آتش سوزی و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور باید به مراجع صلاحیت دار اداری، انتظامی، قضایی، دیوان محاسبات اطلاع داده شود
 • کلیه اموال تا زمانیکه در انبار سازمان می باشد و در دفاتر انبار ثبت شده است نیاز به الصاق برچسب ندارند
 • اموال غیر مصرفی بالای 2،175،000 تومان برچسب گذاری می شود ( یک و نیم درصد معاملات کوچک)
 • به موضوعات در خواست کالا، صدور قبض انبار و حواله (تحویل گیرنده) ونیز فرم 16 هنگام جابه جایی اطاق ، بازنشستگی ، اتمام ماموریت توجه و تحویل و تحول صورت گیرد
 • حساب رسیده اموال و حساب فرستاده 6 ماهه که باید در نرم افزار نوین اموال با دارایی مطابقت داشته باشد


  
   فروش
 • فروش عمده (مزایده عمومی) با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری(حتی اجاره)
 • معاملات متوسط (حراج) با  اخذ نظرکارشناس رسمی دادگستری
 • معاملات جزء با مسئولیت کارپرداز

و همچنین به موضوعات ذیل پرداختند:


 • رفع  مغایرت آمار خودروها با آمار موجود در دارایی پیگیری شود
 • فروش خودرو حتی اسقاطی و دارای بهای کمتر از معاملات جزء می بایستی در سامانه ستاد با تائید کارشناس دادگستری به مزایده گذاشته شود با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهده رئیس دستگاه اجرایی است. همچنین موضوع می بایست به اطلاع وزارت دارایی رسانده شده باشد و اموال مزبور از دفاتر اموال حذف خواهد شد، اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور به تشخیص کمیسیونی مرکب از (واحد تدارکاتی، ذیحساب یا نماینده وی و یک نفر کارشناس می باشد.
 
 • انتقال اموال دولتی بین وزارتخانه ها و سازمانها دولتی با هماهنگی ذیحسابی و دارایی و استفاده از فرمت های مربوطه بلامانع است صدور پروانه خروج، مشخصات کامل اموال، تائیدیه امین اموال، مجوز مقام مجاز از الزامات نقل وانتقال است 

عكس های مرتبط :

بيشتر