تازه های ذیحسابی

همایش مدیران و روسای یگان حفاظت در استان قم

همایش مدیران و روسای یگان حفاظت در استان قم

چکیده سخنان جناب آقای دکتر حاجی نژادی در همایش مدیران و روسای یگان حفاظت محیط زیست در استان قم

 
 •  دستگاه و ذیحساب به منظور سلامت و صحت انجام کار تعامل داشته باشند.

 •  دستگاه، ذیحساب را مشاور مالی خود بداند و ذیحساب ضمن رعایت قوانین و دستورات در جهت رفع مشکلات و تسهیل امور دستگاه تدابیر لازم را بکار برد.

 •  متمرکز شدن امور بودجه ای و مالی استان ها در ستاد، موجب افزایش حجم کار ستاد شده در حالیکه وظیفه ستاد،

  سیاستگذاری و نظارت می باشد. علاوه بر این با توجه به شناخت بهتر مسئولین استانی از نیاز ها و کمبودهای استان،

  تعریف و تنظیم بودجه به صورت استانی موجب استفاده بهینه از اعتبارات خواهد شد. با اینحال وی از مسئولین استانی

  خواست با توجه به اینکه پس از ابلاغ اعتبار، اصلاح و جابجایی موجب بروز مشکلاتی در تنظیم حساب خواهد شد ، نیازها و

  خواسته های خود را به درستی به ستاد منتقل کرده تا توزیع اعتبارات به نحو صحیح انجام گیرد.

 • وی سپس به رعایت شرح موافقتنامه هنگام هزینه کرد اعتبارات ابلاغی اشاره کردند.

 • به روز کردن نرم افزار های مالی و یکپارچه سازی سامانه ها، ارسال بموقع گزارش درآمد ها و رعایت مفاد ضوابط اجرایی

  بودجه از دیگر موارد مورد اشاره ایشان بود.

 • وی ضمن اشاره به نصاب پرداخت حقوق و مزایا، تسریع در بارگذاری اطلاعات مربوطه و همچنین ارسال کسورات را خواستار شد.

 •  ایشان همچنین ضمن توصیه به تسریع در ثبت اموال غیر منقول در سامانه و پیگیری اخذ سند مالکیت، از مدیران استانی

  خواست که دارایی های منقول و غیر منقول خود را نزد شرکت های معتبر بیمه نمایند.

 • وی در پایان اظهار داشت، با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مجور اخذ کمک و هدایا را ندارد، لذا از دریافت

  هرگونه کمک و هدایا بویژه درخواست کمک از صندوق ملی محیط زیست اجتناب نمایند.

بيشتر