تازه های ذیحسابی

همایش مدیران

همایش مدیران در استان البرز مورخ 1402/03/31

همایش مدیران

چکیده سخنرانی آقای دکتر حاجی نژادی در همایش مدیران در استان البرز

1.نیازها و خواسته های استانها به موقع وبه شکل واقعی برای بودجه بندی به مرکز اطلاع داده شود تا همکاران در مرکز و معاونتها بتوانند اعتبارات را به نحو صحیح کارسازی نمایند و کمتر با درخواست های اصلاح ابلاغیه ها وجابه جایی اعتبارات مواجه شویم.
2.گزارش عملکرد از طریق استانها حتما بر اساس جذب اعتبارات به تفکیک پروژه و طرح ارسال شود.
3.با توجه به سیاستهای انقباضی و وجود محدودیت ها در ضوابط اجرایی قانون بودجه در رابطه با اخذ مجوز در پرداختی های رفاهی از شورای حقوق و دستمزد اعلام می گردد.
4.قبل از اجرای مناقصه جهت سهولت در اجرای مناقصه حتماً جلسه پیش فراخوان تشکیل شود.
5.اموال غیر منقول در کل املاکی که تحت هر عنوان (ملکی،امانی،وقفی) در اختیار دستگاهها می باشد،حتماً در سامانه سادا ثبت شود.
6.کلیه دستگاهها مکلف هستند تا اموال منقول وغیر منقول را بیمه نمایند در صورت بروز هر گونه خسارت، کلیه عواقب بر عهده مقام تشخیص دستگاه می باشد.
7.صورتجلسه (فرم تحویل اموال منقول) حتما قبل از عزیمت جهت تحویل اموال توسط استان تحویل گیرنده تهیه و به امضای ذیحساب  و اداره کل استان قرار گیرد.
8.فایل درخواست وجه حقوق حتماً قبل از بیست و سوم هر ماه در سامانه مربوطه بارگذاری گردد.
9.اطلاعات کسورات حقوق (بیمه تامین اجتماعی،بیمه سلامت، بازنشستگی کشوری، مالیات) تا دهم هر ماه در سامانه های مربوطه بارگذاری شود واطلاعات برای ذیحسابی ارسال گردد.
10.تاییدیه های درآمد تا پانزدهم هر ماه ارسال شود.

عكس های مرتبط :

بيشتر